Tavoitteet

Säilytetään itsenäisyys ja perinteet

     Suomessa on omat maarajat, lait, tavat ja kulttuuri, joita ei tarvitse hävetä.

     Suomessa tulee voida asua ja elää turvallisesti. Poliisien määrää tulee lisätä.

     Suomalainen identiteetti tulee säilyttää kansainvälistyessäkin.

     Omaa maata ei tule muuttaa vieraiden valtojen tahdon mukaan, vaan suojellaan maatamme kaikin tavoin ja pidetään kiinni omista ihmisoikeuksistamme

     Myös maahanmuuttajien velvollisuus on noudattaa Suomen lakeja ja kunnioittaa tätä yhteiskuntaa, johon ovat syystä tai toisesta hakeutuneet. Heidän tulee elää ”maassa maan tavoilla”. Heidän kulttuurinsa säilyttäminen ei saa merkitä suomalaiselle yhteiskunnalle uhkaa.

     Lakeja tulee muuttaa ja selkeyttää siten, että Suomi ei houkuttele helpon elämän toivossa olevia ihmisiä vaarallisten salakuljettajien armoille hakiessaan turvapaikkaa.

     Suomella tulee olla oikeus valita, ketä Suomeen tulee ja millä perusteilla, on kyse sitten turvapaikasta, työstä tai opiskelusta. Suomella pitää olla myös oikeus poistaa maasta nopeasti ja tehokkaasti sellaiset ulkomaalaiset, joilla ei enää ole oikeutta oleskella Suomessa.

     On inhimillisempää antaa mahdollisuus hakea turvapaikkaa olosuhteissa, joissa ihmiset eivät menetä omaisuuttaan eivätkä henkeään.

     Suomessa ja Euroopassa on pitkäjänteisellä työllä saatu yhteiskunnat toimimaan ja hyvinvointi nykyiselle tasolleen. Väestön siirtyminen Eurooppaan ei nosta heidän omien maidensa hyvinvointia.

 

Hyvinvoiva kansalainen

     Lapsissa on yhteiskuntamme tulevaisuus ja vanhemmat ihmiset ovat olleet luomassa meille nykyisen itsenäisyytemme, vapautemme ja taloudellisen hyvinvoinnin – pidetään heistä huolta. Kun koko perhe voi hyvin, voi lapsikin hyvin.

     Kaikki suomalaiset ovat tärkeitä sukupuoleen, ikään, ulkonäköön, uskontoon tms. katsomatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä.

     Rajat ovat rakkautta. Meidän kaikkien tulee tehdä osamme syrjäytymisen estämiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä tarvitsevat erityisen panoksen ja lisäresursseja. Nuorten motivaatiota kouluttautumiseen, työllistymiseen ja harrastuksiin on edistettävä. Koulutuspolku työelämään on tehtävä joustavaksi, koska sillä voimme ehkäistä syrjäytymistä.

     Luotettavuus, turvallisuus ja selkeä yhteiskunta kulkevat käsi kädessä – älkäämme kadottako sitä.

     Suomella on ihana luonto, josta huolehtimalla edistämme kaikkien hyvinvointia.

     Sosiaaliturvaa on selkeytettävä ja uudistettava, jotta apua tarvitsevien ei tarvitse taistella selvitäkseen arjen haasteista.

     Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla jokaiselle kansalaiselle helposti saavutettavia ja tasapuolisia.

     Jokaisella tulisi olla oikeus inhimilliseen palliatiiviseen- ja saattohoitoon sekä heidän omaisillaan tukeen.

 

Suomen kansalaisten ja yrittäjien talous saatava kestävälle pohjalle

     Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa.

     Suomen keskituloisten veronmaksajien maksukykyä on nostettava.

     Yrittäjyyteen kohdistuvaa byrokratiaa ja maksuja tulee selkeyttää siten, että pienyrittäjäkin voi helposti palkata uusia työntekijöitä.

     Omavaraista maataloutta tulee tukea ja suosia lähiruokaa.

     Suomen velkaantuminen tulee saada kuriin. Verovaroja tulee käyttää ennen kaikkea suomalaisten hyväksi vähentämällä muiden maiden ja heidän kansalaistensa tukemista. Hädässä olevia tulee ehdottomasti auttaa –suomalaisten ollessa kuitenkin etusijalla. Apu tulee järjestää hädänalaisten lähialueilla niin, että he jossakin vaiheessa pääsevät omilleen ja helposti takaisin kotiseuduilleen. Euroopan kantokyky tässä asiassa on jo saavutettu.

     Yksityisautoilua ei saa tehdä enää vaikeammaksi. Autoilun kustannuksia ei saa enää kasvattaa.  Moni tarvitsee välttämättä autoa liikkumiseen, työhön ja harrastuksiin. Julkinen liikenne ei ole kaikille kansalaisille saavutettavissa asuinpaikasta johtuen.